T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Ümit Serkan KILIÇ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ