T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Misyonumuz


    

     Merkezimize başvuran hastaların, ağız ve diş hastalıklarının teşhis ve tedavilerini sağlamak amacıyla hasta haklarına saygılı, sağlık personelinin haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı, hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimi sağlam temellere oturtmaktır.

     Memnuniyeti sürekli göz önünde bulundurmak, kaynakları etkin kullanarak nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak ve standartlara uygun hale getirmektir.