T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Kalite Yönetim Birimi


Kalite Yönetim Birimi; SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. Öz değerlendirmeleri yönetir. Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

Kalite Yönetim Birimi Çalışanları

eee.PNG
Emine ALICI
Kalite Yönetim Direktörü