Sterilizasyon Birimi
07 Haziran 2017

Merkezimiz, çalışan ve hasta güvenliğine değer vermektedir. Bu yüzden sterilizasyon ve enfeksiyon kontrolünün önemi büyüktür.

 

     Enfeksiyon kontrolü; modern cihazlar ile güncel sterilizasyon bilgiler ışığı altında yapılmaktadır.      
 

     Merkezi sterilizasyon birimimizde, sterilizasyon kriterleri gereği günlük;
 
•    Bowie-Dick test uygulaması
•    Biyolojik ve kimyasal indikatör kullanımı otoklavların sterilizasyon sürecine ait cihaz çıktısı raporları alınarak dosyalanır.
 
     Merkezi Sterilizasyon Birimimiz Hizmet Kalite Standartlarına göre;
 
•    Kirli alan
•    Temiz alan
•    steril  alan olarak düzenlenmiştir.
 
     Hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitemizde;
 
•    iki adet çift kapılı otoklav,
•    iki adet çift kapılı yıkama dezenfektör cihazı,
•    1 adet Masaüstü  otoklav,
•    Manşon Asansör
•    2 Adet Dack Cihazı.
 
     Merkezi sterilizasyon işleyişinde;
 
     Kirli aletler, sayılarak ünite adı ve klinik adı bilgileri HBYS Sterilizasyon Modülüne kaydedilir.
 
     Kirli alanda kirli aletlerin suda yıkama ve mekanik temizlik işlemleri yapılır. Sonra aletler, çift kapılı yıkama dezenfekör cihazına yerleştirilir. Kirli aletler, yıkama dezenfektör cihazında temizlendikten sonra kuru halde temiz alanda bulunan temiz çıkış kapısından alınarak paketleme aşamasına geçilir.
 
     Temiz aletler tedavi işlemlerine göre tedavi ve muayene setleri oluşturularak paketlenir. Paketlenen aletler, kirli girişte kayıt altına alınan bilgiler doğrultusunda ilgili kliniklere manşon asansör ile dağıtımı gerçekleştirilir.
     Aletlerin konutluğu Paketler (Sterilizasyon rulosu) üzerinde;
 
•    Paketlenme tarihi,
•    Son kullanma tarihi,
•    Sterilizasyon cihazı,
•    Sterilizasyon yapan kişi bilgileri yer alır.
 
     Paketlenmiş aletler, çift kapılı otoklava temiz alandan yerleştirilir. Sterilizasyon işlemi gerçekleştirildikten sonra aletler otoklavdan alınarak özel hazırlanmış raflara yerleştirilir.
 
     Steril alanda depolanan aletler, HBYS Sterilizasyon Modülü üzerinden kayıt altına alınarak ilgili hekim ve kliniklere transferleri gerçekleştirilir.
 
     Steril edilecek Aeratör, mikromotor, angduruva vb başlıklar Klinik  katlarında bulunan Manşon Asansörlerle   Merkezi Sterilizasyon Birimine gönderilir.
 
     Hekimi tanımlanmış başlıklar, HBYS Sterilizasyon Modülü üzerinden kayıt altına alınarak Merkezi Sterilizasyonda yağlama yıkama işlemlerinden sonra paketlenir ve sterilizasyonu gerçekleştirilir.
 
     Sterilizasyon işlemleri tamamlanmış başlıkların, barkodları okutularak çıkış bilgileri HBYS üzerinden kaydedilir. İlgili hekim ve kliniğe temiz alet taşıyıcı Manşon Asansörlerle gönderilir.