Temel İlke ve Değerlerimiz

Hasta ve çalışan memnuniyeti ve güvenliği

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmet bilinci

Koruyucu ve önleyici tedaviyi ön planda tutmak

Sorumluluk ve hesap verilebilirlik                                                          

Toplumsal duyarlılık

Kültürel ve manevi değerlere saygı

Etik değerlere bağlılık

Çevresel bilinç

Etkililik

Hakkaniyet

İnsaniyet

Verimlilik

Hizmette kalite

Yenilikçilik