Bu Test Nerede Yapılıyor?
03 Mart 2022

         

        Akılcı Laboratuvar Kullanımı kapsamında hangi testin nerede yapıldığını gösteren "Bu Test Nerede Yapılıyor?" sistemi açılmıştır.

        Ülkemizdeki tüm kamu kurum/kuruluşları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki tıbbi laboratuvar (tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji), doku tipleme laboratuvarı ve genetik hastalıklar tanı
merkezi sorumluları tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)'ne girilen test listesi verilerinden elde dilerek hazırlanan "Bu Test nerede Yapılıyor?" sistemine http://ckysweb.saglik.gov.tr/labtestlerapp/testlabara.aspx 
adresinden giriş yapılabilmektedir.